Observatoriet

2008-11-01 Nu är observatoriet äntligen så klart att det går att använda. (Det är en del kvar, men mycket är klart).

   

Här följer en liten beskrivning på hur bygget har fungerat.

Det är en liten friggebod på 2x3m, i mitten finns en betongpelare som är fristående och fungerar som stativ för monteringen.
Allt är byggt med lösvirke och jag tycker det blev ganska dyrt. Bygget har ägt rum under sommarkvällar och några helger. Det har varit spännande och roligt eftersom jag inte byggt något liknade förut.

Jag bor på en plats som är direkt olämplig för ett observatorium, omgiven av allsköns belysningar från gatan, gångvägar och kringliggande hus. Men om man vill fotografera kan man faktiskt klara sig ganska bra ändå. Det fanns en fläck på min lilla tomt där jag kunde tränga in bygget men bara med mina grannars välsignelse då tomtgränsen ligger väldigt nära på ena sidan av huset.
På internet hittade jag en ritning som hette "Enkelboden" som fick bli utgångspunkt för observatoriet. Konstruktionen bygger på att man kan "rulla" av taket.
(Har hämtat inspiration bla. från Mikael Skafar's och Bengt Svensson's hemsidor)

Så här gick det till

  1. Markering av plats för Observatoriet
  2. Plintar + bärlinor
  3. Pier (betongpelaren "stativet")
  4. Golv
  5. Väggar
  6. Tak
  7. Skenor för att rulla av taket
  8. Trappa
  9. Elnät
  10. Datanät

Allmänna överväganden
I skrivande stund har jag bestämt mig för att inte isolera väggar, golv eller tak. Därför gjorde jag ingen trossbotten. (Jag kanske ändrar mig, det går dock inte när det gäller golvet)
För att slippa en massa krokiga spikar så bestämde jag mig för att använda skruvar där det gick. Det blev dyrare men är väldigt lätt och bekvämt.
Hade lite funderingar på fönster, mest för utseendets skull, men det blev inget fönster.

1. Markering av plats för observatoriet.
Det första man måste göra är att mäta in exakt var huset skall stå och därmed hur varje plint skall vara placerad. Avstånd från tomtgräns, samt höjd på plintarna.
Det hanterade jag med snören, måttband och ett laservattenpass. Först planade jag ut marken samt la på en markduk som jag i ett senare skede lade några betonplattor på (i stället för grus).
Om man skall "fuska" med något skall man inte göra det här, låt det ta tid om denna del inte fungerar så blir det problem senare

2. Plintar
Huset står på 8 plintar med en diameter på 20cm, varje plintgrop är 70cm djup, höjden över markytan varierar från lägsta höjden 10cm och uppåt.
Ställningen för skenor för taket är fäst vid ytterligare 2 plintar av samma dimensioner som ovan.Under några höstkvällar 2007 grävde jag plintgroparna.
Jag köpte en cementblandare för ca: 1000:- för det blev en hel del cement att ta hand om, i snitt 2st 25kilos säckar per plint.Det tog 1 dag att gjuta husets 8 plintar. (400kg cementsäckar). Det blev lite för bråttom med inpassningen för bärlinorna. När jag fyllt på betong i det sista pappröret hade nästan betongen stelnat i det första. Bärlinorna skulle fästas i stolphållare, dom borde ha satts i ytterkant på papprören men det blev i brådskan placerade på mitten av rören. Bärlinorna fästes i stolphållarna och vägdes av med vattpass, diagonalmåtten kollades upp. Så var den första fasen klar.

 

3. Pier (betongpelaren "stativet")
Här hade jag ett antal frågor att reda ut

Hur hög skulle pelaren vara?
Hur skulle monteringen (i mitt fall en HEQ5) fästas i betongpelaren?
Hur höga väggar skulle observatoriet ha?

Pelarhöjden bestämde jag genom att prova olika höjder med olika uppsättningar av teleskop och utrustning. Observatoriet är främst tänkt att fungera för fotografering men även för visuella observationer.
Höjd från golvet till monteringens underdel fick bli 90cm.

Monteringens fäste i betongpelaren bestämde jag genom att titta på förslag på olika internetsiter. Jag valde att använda samma modell som Mikael Skafar, han har beskrivit hur han gjort på sin hemsida. Man använder sig i detta fall av två tjocka aluminiumplattor. Den ena fäst vid betongpelaren, den andra vid den första aluminiumplattan och stativhuvudet. Konstruktionen är stadig och ger flexibilitet och enkelhet när man väger in stativhuvudet i vågrätt samt om man byter stativhuvud.

Höjden på väggen blev en avvägning mellan att ge skugga från omgivande belysningar samt möjlighet att rikta teleskopen mot horizonten. Sen måste naturligtvis taket gå att dra av utan att teleskopet tar emot. Den planerade höjden blev 170cm.

När jag bestämt mig för höjderna och monteringsfästet med aluminiumplattorna var det bara att sätta igång. Gropen för pier'en blev 130cm djup och som mest 60cm i diameter, höjden från markytan blev också 130cm. Jag fick tag på ett papprör med 19cm diameter som var 3 meter långt. Armeringsjärn grov najtråd samt ytterligare en massa säckar betong, dessutom 3 gängstänger gick åt. Jag sågade av pappröret till rätt längd, sammanfogade armeringsjärnen med najtråden fäste dom i gropen och trädde på pappröret. Fäste sen pappröret mot bjälklag(fäst på bärlinorna). Blandade en massa betong som jag hällde omväxlande i rör och i grop, lade dessutom en hel del sten i betongen i gropen. Till sist fäste jag aluminiumplåtarna i betongen i toppen på pieren. Aluminiumplattorna var fästa vid varann med 3 st 16 mm gängstänger.

Nu när allt var på plats och hade stelnat, prövade jag att fästa monteringen och teleskopet för att se hur det blev. Inte alls bra... kris...Teleskopet slog i vissa lägen emot aluminiumplattorna .
Nu hade jag faktiskt lite tur jag hade tidigare köpt en förlängning till HEQ5 som just skulle motverka detta, puuh. Det fungerade men för att allt skulle passa blev jag tvungen att bygga väggarna 30cm högre. Nu sprack resten av ritningarna. En friggebod får inte vara högre än 3 meter så då måste taket vara plattare men mer om det längre fram.

 

       

 

4. Golv
Förberedelser
Två plaströr drogs från "väggen" under golvet sen upp strax intill pier'en för att slippa el och datanätsladdar på golvet.
Två plaströr drogs också från grunden av boningshuset fram till ytterkant av golvet för el och datanät.

Golvet byggdes i tre moment.
1. Först bärlinor med tvärbjälkar. Ramen fanns redan på plats, den gjorde jag i samband med att plintarna gjöts.
2. Moment två, blev att skruva ett golv av trallvirke. Jag lämnade drygt en centimeter mellanrum runt pier'en.
3. Till sist så blev det dessutom ett golv med råspont men det skruvade jag dit först sedan väggarna kommit på plats. Förmodligen kommer jag att lägga på en linoliummatta för att få ett mjukare golv, ifall ex kamera eller okular faller ner... (Tack Bengt för tipset)

 

   

5. Väggar
Regelstommarna (En per vägg) skruvades ihop liggande på golvet.Det gick åt ca: 50st 2meters reglar som kapades till rätt längder..
En stomme i taget restes, skruvades fast i golvet, mättes och justerades ordentligt i lod och sen fästes väggreglarna i varandra.
(Jag tillverkade taket och skenor för tak innan jag fortsatte med väggarna)
Häftade sen fast vindpapp på yttersidan av reglarna. Bestämde mig för att tillverka ytterväggarna av vågrät liggande baspanel.
Kapade först brädorna, oljade sedan in utsatta ytor, grundmålade och målade(det tog ganska lång tid). Skruvade sen upp väggarna.
Därefter monterade jag dörr och knutbrädor.

6. Tak
Här fanns ett antal utmaningar.
Det fick inte bli för högt.
Man måste kunna rulla av det.
Det måste vara tätt så att inte snö och regn kom in i skarven mellan tak och vägg.
Vilken typ av tak, platt eller vinkel. Vilket matrial plåt eller kanske trä med takpapp eller fanns andra alternativ.

Takets höjd påverkas av takvinkeln, den fick bli 30grader i stället för 45grader (detta för att klara den maximala bygghöjden på 3 meter).
Dessutom påverkas höjden av hur man fäster hjulen mot taket och det blev en lite speciell konstruktion där avståndet mellan takstolarna och vägg bara blev någon cm i höjd.

Det fick bli tre takstolar. Först sågade jag till virket till takstolarna och sammanfogade dem sen på ett plant underlag med ankarspik och fästplåtar.

Sen varde dags för konstruktionen för att rulla av taket. Jag köpte 6 kraftiga hjul med fästen samt 2 i reserv. Efter en del funderande blev det en lösning där jag fäste 3 reglar per sida med hjulen infällda i reglarna, monterade så att det skall gå att byta ett hjul om det skulle behövas i framtiden.
I detta läge byggde jag skenorna för att rulla avtaket.7. Skenor för att rulla av tak.
Den här biten var ganska svår, det gällde ju att få 2 parallella vågräta skenor men exakt avstånd emellan, dessutom måste skenorna vara stadiga Senare visade det sig att dom måste kunna bära ett ganska tungt tak som väger ca 350kg. (utan snö och is).

Plintarna var utmätta innan, men nu gällde det att stolparna som skulle hålla upp skenorna hamnade rätt med en marginal på någon mm i skillnad.
Med hjälp av laser vattenpass var det lätt att hitta rätt höjd och riktning

 

       

 

8. Trappa.
Det blev en liten trappa och det var trassligare att göra den än jag trodde. Men på någon dag var den i alla fall hopskruvad och klar.

9. Elnät
Här hade jag i ett tidigt skede lagt rör mellan OBS'et och boningshuset. Innan jag haft en elektriker på plats har jag dragit en vanlig utomhuskabel genom röret som jag sen anslutit till en kontakt inne i boningshuset.

Har tänkt att använda kuloledningar i OBS'et, alternativet hade ju varit vprör i väggarna och dosor.
Funderar på att bygga ett litet skåp för 12 voltstransformatorer och dra ledningar från skåpet till teleskop och kameror.
Just nu har jag tre transformatorer till kamera, montering och daggvärmare.

10. Datanät
Två alternativ finns trådlöst nät eller trådbundet. Jag har valt det trådbundna då det ur alla synpunkter känns säkrare och kanske också lättare.
Ett eget rör till detta går till grunden i boningshuset.

Funderingar just nu
Bygge av bord
Ev. Isolerad värmedel för PC och mig (går förmodligen inte med tanke på det lilla OBS'et)
alternativt en takplatta över bord och stol vid PC'n för att slippa dagg. PC'n är idag placerad i en stor kartong, fungerar ganska bra
Kanske en elradiator med timer, för att torka ur observatoriet efter kvällar med mycket fukt
Någon form av skuggskydd (Förhöjning av väggar) för gatlampor i närheten. Jag har sett exempel på gardin eller uppfällbara luckor.

Vad går att sköta inifrån bostaden?
Jag räknar med att fjärrstyra datorn i observatoriet med en dator från boningshuset.
Fokusering av teleskop + guider (Jag har en fjärrstyrd fokuserare till min C8, men inget till WOC'en)
Hantering av kameraprogrammet i mitt fall Astroart 4.0
Byte av objekt, med andra ord byta riktning på teleskopet ev. med hjälp av det kartprogram jag använder "Sky Map Pro"

Verktyg
Elektrisk Kapsåg (Kapar snabbt med mm precision)
El Skruvdragare 2 st (En för att skruva och en för att borra)
El Sticksåg (Ex. då jag sågade mellanrummet vid golvet runt pier'en, även vid längd sågning av brädor)
Betongblandare (Gav mig frihet att blanda när jag ville, bekvämt)
Arbetsbänk (Hopfällbar, mycket användbar)
Kapsåg manuell (Användes bl.a när El sticksågen inte räckte till)
Hammare (Mest tillsammans med stämjärnet, samt spikande av takpapp)
Stämjärn (Diverse utfasningar)

Och naturligtvis, penna, måttstock, vattenpass, kniv, ...

Nu när allt börjar bli klart, finns det något jag skulle ha gjort annorlunda?
Plintar
När jag fäste stolphållarna i plintarna, borde de sitta i ytterkant inte mitt i, annars kan man inte på ett enkelt sätt dölja / bygga över plintarna.

Pier
Alternativt tagit ett stålrör till pier med mindre diameter istället för pappröret med 20cm diameter
Gjort runda aluminiumplattor istället för kvadratiska, för fäste av monteringen
Skulle också ha testat montering med teleskop mot träplattor för att se att allt fungerade innan jag gjorde aluminiumplattorna. (Kanske ha köpt färdiga plattor på internet)

Väggar
Om man bygger en innervägg skall ytterväggens panel ha en luftspalt mellan panel och reglar
Kanske jag borde gjort att överdelen av väggen mot söder kunde fällas ner

Tak
Det blev ju rejält tungt, kanske ett plåttak hade varit bättre, fast då behövdes en lösning för att klara kondens (Någon form av innertak)
Ett av hjulen hamnade några millimeter fel, måste justeras, just nu vet jag inte riktigt hur

Skenor för att rulla av tak
Någon konstruktion för att hålla snö och is borta, har ännu ingen enkel bra lösning på detta.